Regulamin wroapart

REGULAMIN WROAPART

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dokonywania rezerwacji i z regulaminem korzystania ze świadczonych przez nas usług.

 

DPZN Sp. z o.o., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: PL 8971847134, KRS: 0000701076, zwana dalej „Wroapart”.

 

Najważniejsze zasady współpracy:

 1. Rezerwację można dokonać korzystając z systemu rezerwacyjnego dostępnego na naszej stronie www.wroapart.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 604630320, +48 507371777
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 15:00 i trwa do godziny 11:00 następnego dnia.
 3. Klucze do apartamentu będą znajdowały się w mini sejfie przymocowanym do drzwi wejściowych do mieszkania. W dniu przyjazdu zostanie przesłana wiadomość sms z kodem do głównego wejścia do budynku oraz z kodem do mini sejfu. Odbiór kluczy możliwy jest o każdej godzinie, po godzinie 15:00, kiedy rozpoczyna się doba hotelowa.
 4. Płatności można dokonywać:

- gotówką (PLN, EUR, USD),

- za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24,

- kartą płatniczą/ kredytową na miejscu lub on-line za pomocą systemu Six Payment Services,

- tradycyjnym przelewem bankowym.

 1. Numer rachunku bankowego Wroapart: 42 1240 6768 1111 0010 7716 0569 (SWIFT/BIC: PKOPPLPW; IBAN: PL) prowadzony w Banku PeKaO SA.
 2. Pełne dane spółki zarządzającej Wroapart: DPZN Sp. z o.o., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: PL 8971847134, KRS: 0000701076.
 3. Na życzenie gości wystawiamy fakturę VAT.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca postojowego w parkingu podziemnym za dodatkową opłatą 40PLN/ dobę.
 5. Zabronione jest korzystanie z tarasu widokowego zlokalizowanego na dachu budynku w godzinach 22:00-6:00.

 

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.wroapart.pl, booking.com, airbnb.com, rezerwacji telefonicznych, e-mailowych i złożonych osobiście. Gość(ie) dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między Wroapart, a Gościem na warunkach określonych w regulaminie.

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a), kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania oraz późniejszego wymeldowania w zależności od dostępności, po konsultacji z obsługą Wroapart, za dodatkową opłatą 40PLN.
 2. Klucze do apartamentu będą znajdowały się w mini sejfie przymocowanym do drzwi wejściowych do mieszkania. W dniu przyjazdu zostanie przesłana wiadomość sms z kodem do głównego wejścia do budynku oraz z kodem do mini sejfu. Odbiór kluczy możliwy jest o każdej godzinie, po godzinie 15:00, kiedy rozpoczyna się doba hotelowa.
 3. Konieczne jest uiszczenie opłaty za pobyt najpóźniej do momentu odbioru kluczy do apartamentu. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry (o ile nie została dokonana wcześniej płatność online) gotówką lub kartą kredytową.
 4. Akceptowane formy płatności to gotówką w PLN, USD i EUR, karta płatnicza/kredytowa oraz przelew.
 5. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z obsługą Wroapart lub pozostawiając klucze w skrzynce na listy o tym samym numerze, co numer mieszkania, w lobby budynku, na parterze.
 6. Cena wynajmu każdego apartamentu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda. Gość(e) nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej danego obiektu.
 7. Zabronione jest korzystanie z tarasu widokowego zlokalizowanego na dachu budynku w godzinach 22:00-6:00.
 8. Gość(e), jest zobowiązany do zachowywania się w budynku w sposób nieuciążliwy dla jego mieszkańców, w szczególności do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (22:00 – 6:00). W tym czasie nie mogą przebywać w apartamencie oraz innych częściach budynku osoby niezgłoszone. W tych godzinach niedostępny jest także i nie może być używany taras widokowy znajdujący się w budynku. Jeśli wskutek naruszenia ciszy nocnej obsługa Wroapart zostanie wezwana na miejsce przez innych Gości, Sąsiadów, Straż Miejską bądź Policję i stwierdzi rażące naruszenia spokoju innych Gości, Wroapart ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Nie wyklucza to ukarania Gościa(i) lub innych osób przebywających w apartamencie karą grzywny na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń.
 9. Wroapart może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość(e) naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Wroapart, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu, bez prawa żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 10. Apartament oraz budynek, w którym się znajduje, przeznaczony jest wyłącznie do celów mieszkaniowych. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie lub w innych częściach budynku, w szczególności na tarasie, jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Gość(e) zobowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 1.000 PLN za każdy przypadek.
 11. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu zostanie pobrana opłata 200PLN. Palenie dozwolone jest na balkonie/ loggi, które przynależą do apartamentu.
 12. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość(e) powinien niezwłocznie poinformować obsługę Wroapart. Za uszkodzenia powstałe z winy Gościa(i) jest on obowiązany do zapłaty odszkodowania. Gość(e) zobowiązany jest do zdania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Gość(e) zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi Wroapart o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Równowartość tych szkód pokrywa w całości Gość(e), w formie określonej przez obsługę Wroapart.
 13. Gość(e) jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich braków i/lub zniszczeń zastanych w apartamencie w momencie zakwaterowania. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń.
 14. W cenę wliczone jest standardowe sprzątanie po pobycie. Wszelkie niestandardowe zabrudzenia jak np. plamy na sofie, łóżku, podłodze, ścianach itp. obciążają wynajmującego.
 15. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zniszczeniem wyposażenia apartamentu.
 16. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Gość(e) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300PLN.
 17. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Gość(e) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150PLN.
 18. Wcześniejszy wyjazd Gości(a) z przyczyn własnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 19. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji – obsługa Wroapart ma prawo zażądać dodatkowej opłaty, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie odmówić wydania kluczy.
 20. Gość(e) odpowiada za zachowanie osób trzecich oraz wszelkie szkody powstałe w lokalu podczas trwania pobytu.
 21. Gość(e) zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 22. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności Wroapart zastrzega prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takim samy standardzie lub wyższym, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. 
 23. Dane osobowe przekazywane nam przez Gości(a) będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji rezerwacji zgodnie z art 6 ust. 1 lit b i f RODO. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.
 24. Osoba dokonująca rezerwację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 25. Wroapart nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 26. Czynsz najmu nie obejmuje ubezpieczenia Najemców, osób z nimi przebywających w apartamencie oraz przedmiotów wniesionych do apartamentu przez Najemców i ww. osoby.
 27. Rezerwacji dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności, w innym przypadku należy zgłosić to obsłudze Wroapart.
 28. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być uzgodnione telefonicznie: +48 604630320, +48 507371777.
 29. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie: +48 604630320, +48 507371777.
 30. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu Wroapart nie obciąży Gości(a) opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania, zmian w rezerwacji, niepojawienia się Gości(a) po tym terminie, zostanie obciążony opłatą w pełnej wysokości. 
 31. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie 30 lub w przypadku nie pojawienia się Gości(a) w apartamencie – obsługa Wroapart obciąży Gości(a) kosztami 100% ceny za cały pobyt.
 32. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 33. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi prosimy składać drogą mailową na adres biuro@wroapart.pl. Odpowiedź otrzymają Państwo w terminie do 14 dni.
 34. Wroapart nie ponosi odpowiedzialności za usterki i awarie powstałe na terenie budynku lub w apartamencie na które nie ma wpływu Wroapart i nie jest to podstawą do anulacji lub zmiany ceny za rezerwację.
 35. Na życzenie Gości(a) dostarczamy do apartamentu łóżeczko dla dziecka za dodatkową opłatą 50PLN/ pobyt.
 36. Oferowany przez Wroapart parking jest niestrzeżony, Wroapart nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy. Gość(e) jest zobowiązany do parkowania samochodu tylko na miejscu wskazanym przez obsługę Wroapart, a w przypadku zaparkowania na innym miejscu, Wroapart nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.
 37. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody obsługi Wroapart zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię Wroapart.
 38. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość(e) nie nabył wcześniej praw.
 39. W każdej chwili Gość(e) może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić obsługę Wroapart o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy poprzez kontakt telefoniczny: +48 604630320, +48 507371777.
 40. W uzasadnionych przypadkach obsługa Wroapart może poprosić o wpłacenie zaliczki, celem potwierdzenia rezerwacji.
 41. W przypadku, gdy zniszczenia w apartamencie dokonane przez Gości(a) uniemożliwiają wynajem, Gość(e) ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu w kwocie 300PLN/doba.
 42. W obiekcie można przebywać z dzieckiem do lat 3, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli.
 43. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gości(a) obsługa Wroapart przechowuje przez 7 dni. W przypadku otrzymania polecenia zwrotu, zostanie nadana przesyłka na adres wskazany przez Gości(a) na jego własny koszt. W razie braku polecenia przez Gosci(a), po upływie 7 dni zostaną one przekazane na cele charytatywne lub zutylizowane.
 44. Z powodu nieporozumienia bądź niezadowolenia z naszych usług w pierwszej kolejności prosimy o kontakt drogą e-mailową: biuro@wroapart.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby dokładnie zbadać problem i rozwiązać go.
 45. W razie zaistniałych nieprawidłowości Gość(e) ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy: biuro@wroapart.pl.
 46. Wroapart przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach Gość(e) zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 47. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wroapart.
 48. Wroapart może odmówić przyjęcia Gości(a), który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkody w mieniu apartamentów, innym Gościom, obsłudze oraz innym osobom przebywającym na terenie obiektu, albo też w jakikolwiek inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowaniu Wroapart.